Водич за обучувачи: Креативност преку критичка медиумска писменост 

Водичот за обучувачи: Креативност преку критичка медиумска писменост е практичен прирачник дизајниран да го подобри образованието за медиумска писменост на универзитетско ниво.

Оригинално креиран од Универзитетот во Фиренца, овој модел ги спојува критичката анализа со креативното изразување во дигиталните медиуми, со голем фокус на нијансите на дигиталниот идентитет. Институтот за комуникациски студии го приспособи овој модел за македонската публика.

Она што го издвојува овој модел на медиумска писменост е неговата приспособливост. Првично тестиран со групи за додипломски студии, неговите основни принципи и флексибилната рамка го прават лесно приспособлив за различни образовни сценарија – од изборни предмети и модули до самостојни образовни потфати.

Овој Водич оди подлабоко од обичното критичко деконструирање на медиумската содржина; ги едуцира студентите да истражуваат и да го разберат сложеното прикажување на идентитетот во дигиталната сфера. Овој пристап го отвора патот за креирање поинклузивен и покреативно богат дигитален простор, каде што различноста на гледиштата и ставовите се вреднуваат и слават.

Иако примарно се фокусира на претставувањето на различните нијанси на дигиталниот идентитет, разновидноста на Водичот овозможува примена во различни тематски области како што се човековите права, родовата еднаквост, еколошките прашања, граѓанскиот ангажман и пошироко и е катализатор за интелектуално и креативно истражување во дигиталната ера.

Материјалот е лиценциран со Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.