Проектот има за цел да развие иновативни оперативни модели за промовирање на медиумската писменост за професионалците за медиумско образование и другите засегнати страни. Целта е овие оперативни модели да можат да се применат во различни национални, културни, јазични и организациски опкружувања. Тие ќе бидат пилотирани во секоја земја партнер: Финска, Италија и Северна Македонија и понатаму ќе се развиваат врз основа на локалните потреби.

Трите модели на македонски јазик ќе бидат објавени на оваа веб-страница во текот на двегодишниот проект (2023-2024):

Младинско учество

Креативна медиумска писменост

Инклузивна медиумска писменост

Сите материјали се објавени под лиценцата Creative Commons CC BY 4.0. Слободно можете да ги прилагодите на сопствените активности.