Nuorten osallisuuden edistäminen mediakasvatusprojektin keinoin

Ohjaajan opas tarjoaa toimintamallin, jonka avulla ammattilaiset voivat vahvistaa nuorten osallisuutta. Malli ohjaa nuoria tutustumaan erilaisiin vaikuttamiskampanjoihin ja lopulta toteuttamaan itse vaikuttamiskampanjan heille merkityksellisestä aiheesta.

Toimintamallia voi soveltaa nuorten kanssa eri yhteyksissä, esimerkiksi nuorisotyössä, järjestötyössä ja kouluissa. Sitä voi käyttää myös yhteistyöprojekteihin yli sektorirajojen. Mallin hyödyntäminen ei rajoitu vain nuorten kanssa työskentelyyn, vaan sitä voi kokeilla esimerkiksi ikäihmisten ja aikuisten maahanmuuttajien medialukutaidon edistämiseen.

Ohjaajan opas on julkaistu PDF-tiedostona. Voit ladata tai tulostaa sen itsellesi. Oppaan liitteenä on toimintasuunnitelma, jota nuoret voivat täyttää osana kampanjan suunnittelua. Jos nuoret haluavat täyttää lomaketta sähköisenä, suosittelemme lataamaan sen täältä Word-tiedostona. Voit myös tulostaa toimintasuunnitelman käsin täytettäväksi.

Toimintamalli on julkaistu myös englanniksi ja ruotsiksi. Voit ladata ruotsinkielisen Word-tiedostona olevan toimintasuunnitelman tästä linkistä.

Mallin riisutun version voi toteuttaa noin 8 tunnissa, mieluiten kuitenkin eri päiville jaettuna. Tarttumalla oppaasta löytyviin toimintavinkkeihin projektia voi laajentaa viikkojen tai kuukausienkin mittaiseksi. Mallia voi toteuttaa myös sovelletusti vain joiltakin osin. Tutustu alla oleviin kuvitteellisiin esimerkkeihin projektin jaksottamisesta. Voit klikata kuvat suuremmaksi ja tallentaa itsellesi.

Alla olevat sarjakuvat havainnollistavat, millä tavoilla projektin voi esimerkiksi toteuttaa. Voit käydä sarjakuvat läpi yhdessä nuorten kanssa, jolloin he saavat kuvan siitä, millaisia mahdollisuuksia heillä on toteuttaa vaikuttamiskampanja. Sarjakuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi ja voit tallentaa itsellesi.

Sarjakuvien tekijä: Linda Vuorenvirta

Materiaali on julkaistu Creative Commons -lisenssillä CC BY-NC 4.0. Saat vapaasti muokata suunnitteluperiaatteita ja niiden sisältöjä omaan työhösi sopivaksi, ei-kaupalliseen käyttöön. Lähde on mainittava. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä: Ella Airola, ella.airola@kavi.fi, projektipäällikkö, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.