Kaksivuotinen hanke (2023-2024) kehittää innovatiivisia toimintamalleja medialukutaidon edistämiseen mediakasvatuksen ammattilaisille ja muille sidosryhmille. Tavoitteena on, että toimintamalleja voidaan soveltaa yli maa-, kulttuuri-, kieli- ja organisaatiorajojen. Niitä pilotoidaan kussakin kumppanimaassa: Suomessa, Italiassa ja Pohjois-Makedoniassa ja kehitetään eteenpäin paikallisten tarpeiden pohjalta. Suomessa hanketta toteuttaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.

Kolme suomenkielistä toimintamallia löydät alla olevilta sivuilta:

Materiaali on julkaistu Creative Commons -lisenssillä CC BY-NC 4.0. Saat vapaasti muokata suunnitteluperiaatteita ja niiden sisältöjä omaan työhösi sopivaksi, ei-kaupalliseen käyttöön. Lähde on mainittava.

Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä: Ella Airola, ella.airola@kavi.fi, projektipäällikkö, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.