Tavoitteena yhdenvertainen medialukutaito

Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet auttavat eri alojen mediakasvattajia pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Alta löydät avuksesi PDF-materiaalin sekä videosarjan.

Suunnitteluperiaatteet

  1. Selvitä ohjaavat linjaukset ja suunnittele toimintaa niiden mukaan.
  2. Reflektoi omaa toimintaasi, asenteitasi, osaamistasi ja kehittämistarpeitasi.
  3. Tarkastele resursseja ja suunnittele mediakasvatus niiden puitteissa.
  4. Tee yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.
  5. Käytä yhdenvertaisuutta tukevia sisältöjä ja materiaalia.
  6. Toteuta mediakasvatusta kohderyhmä- ja kontekstilähtöisesti.
  7. Lisää osallisuutta kaikissa toiminnan vaiheissa.
  8. Huolehdi saavutettavuudesta ja esteettömyydestä.
  9. Luo turvallisempaa tilaa oppia ja toimia.
  10. Ole valmis joustamaan tilanteen mukaan.

Lataa suunnitteluperiaatteet

PDF-materiaali avaa periaatteita mediakasvatuskäytäntöjen, materiaalituotannon ja viestinnän näkökulmasta sekä tarjoaa käytännön vinkkejä niiden käyttöönoton tueksi. Materiaalin lopusta löydät periaatteet taulukossa, joka voi auttaa hahmottamaan niitä paremmin. Materiaali on julkaistu myös ruotsiksi ja englanniksi.

Materiaali on julkaistu Creative Commons -lisenssillä CC BY-NC 4.0. Saat vapaasti muokata suunnitteluperiaatteita ja niiden sisältöjä omaan työhösi sopivaksi, ei-kaupalliseen käyttöön. Lähde on mainittava. Lisätietojen saamiseksi ota yhteyttä: Ella Airola, ella.airola@kavi.fi, projektipäällikkö, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.

Suunnitteluperiaatteet videoina

Videosarja esittelee kaikki suunnitteluperiaatteet sekä tarjoaa tapausesimerkkejä ja hyviä käytäntöjä suunnitteluperiaatteiden hyödyntämiseen.